• O nás

    Advokátska kancelária Sz & B Law Company, s.r.o. svoju činnosť vykonáva ako univerzálny právny nástupca Advokátskej kancelárie JUDr. Eleny Szabóovej s využitím vedomostí, skúseností a praxe nadobudnutej za viac ako desaťročnej existencie. Advokátska kancelária Sz & B Law Company, s.r.o. je zapísaná do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, v oddieli Sro, vložka č. 36659/N; právne poradenstvo a služby v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, správneho práva, ako aj v medzinárodného súkromného práva zabezpečujú advokáti a zároveň aj konatelia spoločnosti JUDr. Elena Szabóová a Mgr. Csaba Bodnár. Súčasne so zmenou právnej formy sa zmenila aj adresa sídla spoločnosti.

    Advokátska kancelária Sz & B Law Company, s.r.o., ako slovenská advokátska kancelária disponuje už viac ako 10 ročnou minulosťou a predovšetkým skúsenosťami v oblasti obchodného a medzinárodného súkromného práva. Počas svojho pôsobenia, po rozpoznaní a vyriešení komplexných právnych požiadaviek obchodných spoločností získala rozsiahle skúsenosti skoro v každom odvetví práva. Preto budú Vaše prípady zverené do rúk skúsených odborníkov, ktorí Vám poskytnú komplexné právne riešenia. Naša kancelária poskytuje pre našich Klientov právne služby v slovenskom, českom, maďarskom a anglickom jazyku. V priebehu posledných rokov sme pomohli viacerým nadnárodným spoločnostiam, malým- a stredným podnikom predovšetkým pri slovensko-maďarských hraniciach, ale aj vo viacerých členských štátoch Európskej únie. Podieľali sme sa na založení niektorých spoločností, na splnení ich obchodnoprávnych a občianskoprávnych povinností a zastupovali sme ich v sporových aj nesporových konaniach. Nakoľko sme sa väčšinou zaoberali spoločnosťami so zahraničnou majetkovou účasťou (holandské, české, francúzske, maďarské, španielske, ukrajinské, atď.), počas nášho pôsobenia sme nadobudli skúsenosti v oblasti nadnárodných spoločností a spoznali sme aj ich mentalitu.

    Od roku 2008 poskytujeme právne služby aj na území Maďarska. Naša kancelária sa zameriava na všetky služby, ktoré sú potrebné k uspokojeniu nárokov našich Klientov. Poskytujeme nie len právne služby, ale napríklad aj overovanie podpisov, úradné preklady z/do jazyka maďarského do/z jazyka slovenského. Okrem toho zabezpečíme úradné preklady do väčšiny európskych jazykov vo veľmi krátkom čase. Vďaka našej registrácii v slovenskej a maďarskej komore advokátov, ako aj jazykovým znalostiam naša kancelária vykonáva cezhraničné aktivity, napríklad poskytujeme právne služby zahraničným spoločnostiam a podnikateľom na území Maďarska, alebo maďarským spoločnostiam a podnikateľom na území Slovenskej republiky. Je dôležité podotknúť, že náš momentálne 5 členný tím vyriešil také prípady, ktoré nemajú precedens ani na Slovensku ani v Maďarsku.